Gdzie zgłosić nieświecącą latarnię?

 In Blog

Dobrze oświetlone ulice to jeden z głównych elementów, mających bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa w mieście. Z tego właśnie powodu każda awaria oświetlenia ulicznego powinna być jak najszybciej zgłaszana, szczególnie jeśli obejmuje większy obszar. W przypadku drobnych awarii szybkie działanie nie jest aż tak konieczne, ale mimo wszystko dobrze jest zgłosić usterkę w odpowiednie miejsce. W jaki sposób więc należy zgłosić awarię i niedziałającą latarnię i gdzie zgłosić przepaloną latarnię?

 

Spis treści

Niedziałające oświetlenie uliczne

Najczęstsze przyczyny awarii oświetlenia ulicznego

Konsekwencje związane z niedziałającym oświetleniem

Kto odpowiada za oświetlenie ulic i latarnie uliczne

Jak zgłosić awarię oświetlenia ulicznego?

Pogotowie energetyczne czy urząd miasta?

Ile czeka się na remont oświetlenia?

Dlaczego działanie latarni jest istotne?

Podsumowanie

 

Niedziałające oświetlenie uliczne

Duży obszar miasta, w którym latarnie uliczne nie działają może stanowić całkiem spore zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Dotyczy to nie tylko samych możliwości rozbojów ale również przede wszystkim bezpieczeństwa drogowego. Nieoświetlone drogi dojazdowe mogą być źródłem wypadków i kolizji, więc awaria oświetlenia ulicy jest czymś, czego nie powinno się bagatelizować.

 

Najczęstsze przyczyny awarii oświetlenia ulicznego

Awarię oświetlenia może spowodować wiele czynników. Jednym z najczęstszych powodów są jednak załamania pogody – wichury, burze oraz intensywne opady deszczu. Kolejnym powodem jest zbyt duże wyeksploatowanie poszczególnych elementów infrastruktury energetycznej. Awarię latarni może spowodować również wypadek, w momencie gdy samochód uderzy w latarnię lub też mogą powstać na skutek działania wandali.

 

Konsekwencje związane z niedziałającym oświetleniem

Oświetlenie ulic jest niezwykle istotną kwestią chociażby ze względu na ryzyko kolizji drogowych. Uszkodzenie latarni czy też nawet przepalona żarówka może znacząco zmniejszać poziom bezpieczeństwa w konkretnym miejscu. Z tego właśnie powodu należy zgłosić awarię oświetlenia ulicznego do odpowiedniego podmiotu – urzędu miasta lub gminy lub też do pogotowia energetycznego.

 

Kto odpowiada za oświetlenie ulic i latarnie uliczne – gdzie zgłosić przepaloną latarnię

Utrzymanie latarni w dobrym stanie jest zadaniem zarządu dróg. Warto jednak pamiętać, że niektóre obszary mają status dróg wewnętrznych. Wówczas należy skontaktować się z zarządcą nieruchomości lub też spółdzielnią mieszkaniową. To do kogo zgłosić niedziałającą latarnię zależy więc głównie od tego, kto danym terenem zarządza. Za oświetlenie ulic odpowiadają różne podmioty. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób należy zgłosić awarie miejskiej latarni.

 

Jak zgłosić awarię oświetlenia ulicznego?

Zgłaszanie przerw w oświetleniu ulicznym należy przeważnie do zadań mieszkańców. Najprościej jest zrobić to telefonicznie. Niektóre samorządy przewidziały specjalne telefony interwencyjne na które można zadzwonić. Jeśli jednak nie znamy numeru telefonu, zawsze możemy zadzwonić na numer pogotowia energetycznego czyli 991. Wówczas należy zgłosić im awarię miejskiej lub gminnej infrastruktury. W dużych miastach za oświetlenie odpowiada natomiast zarząd dróg.

 

Pogotowie energetyczne czy urząd miasta?

Jeśli chodzi o urzędy miasta lub gminy to w wielu przypadkach współpracują one z daną firmą, która została wyłoniona w drodze przetargu lub spółką odpowiedzialną za dystrybucję energii elektrycznej. Wówczas to ich zadaniem jest naprawa awarii. Jeśli jednak nie mamy wiedzy o takiej firmie i nie znamy numeru telefonu do niej, zwykłe pogotowie energetyczne będzie najlepszym rozwiązaniem. W razie potrzeby mogą oni bowiem przesłać informacje o awarii dalej, dzięki czemu zostanie ona szybciej naprawiona.

 

Ile czeka się na remont oświetlenia?

Na naprawę oświetlenia ulicznego czeka się czasem całkiem długo. Rzadko zdarza się bowiem, że zniwelowanie awarii wykonuje się natychmiast. Firmy odpowiedzialne za miejskie latarnie mają czasem nawet miesiąc na wymianę żarówki po przyjęciu zgłoszenia. Jeśli jednak awarii dotyczy większy obszar miasta lub też całe osiedle, wówczas taką naprawę przeprowadza się przeważnie w krótkim czasie.

 

Dlaczego działanie latarni jest istotne?

Egipskie ciemności mogą powodować całkiem spore zagrożenie dla mieszkańców. Problemy związane z niesprawną infrastrukturą miejską są szczególnie niebezpieczne w momencie, gdy znajdują się blisko drogi oraz w okresie jesienno-zimowym, kiedy to widoczność i warunki pogodowe są zdecydowanie najgorsze. Jeśli więc latarnia nie świeci, warto wezwać ekipę naprawczą, która dokona wymiany żarówki lub też w razie potrzeby – poważniejszej naprawy.

 

Podsumowanie

Żarówki w latarniach mają swoją określoną żywotność. Z czasem więc zdarza się tak, że któraś latarnia świeci i konieczne jest przeprowadzenie naprawy. Czasem problem jest poważniejszy, a wówczas należy zgłosić go w odpowiednie miejsce. W urzędach przykładowo trzeba skontaktować się z odpowiednim referatem i dokładnie określić miejsce danej latarni. Warto o tym pamiętać, by móc skutecznie zadbać o bezpieczeństwo na danym obszarze.

Recent Posts
czy można postawić słup na działce