Czy słup oświetleniowy wymaga pozwolenia na budowę?

 In Blog

Budowa konkretnych obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania wymaga w wielu przypadkach uzyskania pozwolenia na budowę. Istnieją jednak przypadki, w których uzyskanie takowego pozwolenia nie jest wymagane. W przypadku słupów oświetleniowych sytuacja nie jest jednak w pełni jednoznaczna, bowiem do ostatecznej decyzji należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Słupy oświetleniowe przydają się w wielu miejscach, widzimy je w okolicy wiat przystankowych, zatok parkingowych, obiektów sportowych, np. kortów tenisowych czy po prostu na ulicach. Należy mieć na uwadze to, że zawsze należy dokładnie sprawdzić, czy na konkretnych obiektach budowlanych wymagane są pozwolenia na budowę, bowiem w przypadku samowoli budowlanej kary bywają naprawdę spore.

 

Spis treści

Kiedy należy zgłaszać wykonanie robót budowlanych?

Kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane?

Oświetlenie dla obiektów małej architektury

Podsumowanie

 

Kiedy należy zgłaszać wykonanie robót budowlanych?

Zgodnie z tym co mówi prawo budowlane, wszelkie zgłoszenia w przypadku pozwolenia na budowę należy zgłaszać przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przypadku słupa oświetleniowego o wysokości 6m zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. roboty budowlane można rozpocząć tylko na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art. 29 ust. Zgłoszenie robót budowlanych jest niezbędne do tego, by uniknąć wszelkich ewentualnych konsekwencji w momencie, gdyby okazało się że prawo budowlane w przypadku konkretnych budowli wiąże się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia lub też zgłoszeniem zamiaru przeprowadzenia danych prac budowlanych. Jest to szczególnie istotne w miejscach publicznych, które podlegają konkretnym przepisom. Słup oświetleniowy w większości przypadków nie będzie wymagał pozwolenia, ale w każdym przypadku należy zgłosić zamiar jego postawienia.

 

Kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane?

Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń o wysokości nie przekraczającej 3m na obiektach budowlanych nie wymaga konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. W myśl art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. pozwolenia nie wymaga przebudowa torów kolejowych, dróg i urządzeń kolejowych – podobnie przy przebudowie sieci elektroenergetycznych oraz obudowy ujęć wód podziemnych. Pozwolenia również nie wymaga budowa małych obiektów na działkach budowlanych lub w rodzinnych ogrodach działkowych. Na podstawie tego można uznać, że chcąc rozpocząć prace związane z postawieniem słupa oświetleniowego, który nie będzie ingerował bezpośrednio w zabudowę danego miejsca, pozwolenie nie będzie wymagane. Warto jednak dokonać zgłoszenia wykonywania robót budowlanych – trzeba też pamiętać o tym, że w razie konieczności niezbędne będzie wykonanie poprawek, by słup spełniał wszelkie normy. Decyduje o tym właściwy organ. Dodatkowo pozwolenia na budowę nie wymaga postawienie słupa na terenach przeznaczonych wyłącznie do produkcji rolnej (czyli zajmujących się produkcją rolną).

 

Oświetlenie dla obiektów małej architektury

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 22 prawa budowlanego, budowa obiektów małej architektury nie wymaga konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Oznacza to, że posiadając swoją działkę i chcąc zamieścić na niej dodatkowe oświetlenie, można to zrobić bez przeszkód. Inaczej wygląda jednak sprawa w momencie, gdy podłączenie oświetlenia wymaga prac mogących doprowadzić do chociażby naruszenia instalacji telekomunikacyjnych obecnych w okolicy. W takiej sytuacji należy przede wszystkim dobrze zorientować się, w którym miejscu znajdują się takie instalacje. Ich uszkodzenie z pewnością miałoby bowiem poważne konsekwencje i koszty związane z naprawą musiałby ponieść wykonujący dane prace. Przed zdecydowaniem się na budowę konkretnych budowli czy też elementów w konkretnym miejscu zawsze lepiej jest zorientować się, czy wszelkiego rodzaju zgłoszenia czy też pozwolenie są wymagane. W przeciwnym razie można narazić się na niepotrzebne problemy. Zwrócenie się z zapytaniem do odpowiedniego urzędnika rozwieje wszelkie wątpliwości i pozwoli na bezproblemowe przeprowadzenie danych prac.

 

Podsumowanie

Prawo budowlane w większości przypadków określa czy pozwolenie na budowę konkretnych budowli jest wymagane. Przykładowo budowa ogrodzeń od strony dróg, linii kolejowych i innych miejsc publicznych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Pozwolenia nie wymagają też altany na działkach przy dachach stromych lub dachach płaskich oraz linie umocnień oczek wodnych oraz brzegu morskiego. W przypadku słupów oświetleniowych wiele zależy od tego, jak blisko budynku znajduje się dany słup. Na oświetlenie posesji przepisy są dokładne, warto poznać wymagania oświetleniowe.

Na terenie prywatnym nie ma większych problemów z jego usytuowaniem, ale jeśli ma on znajdować się blisko ulicy lub elementów użyteczności publicznej sprawa wygląda już nieco inaczej. Podobnie jest z wysokością słupa. Są to rzeczy, które należy brać pod uwagę w momencie, gdy chce się mieć pewność, że słup będzie spełniał wszelkie wymogi, a jego obecność na danym terenie będzie w pełni legalna. Prawo budowlane w każdym przypadku jest czymś, czego należy przestrzegać, ponieważ jego nieznajomość nie zwalnia z konsekwencji swoich działań. Jeśli więc chcesz postawić słup oświetleniowy, sprawdź jakie przepisy są w Twoim przypadku niezbędne do respektowania, a w razie potrzeby skontaktuj się z właściwym organem, w celu uzyskania konkretnych informacji odpowiednich dla Twojej sprawy.

Odwiedź naszego bloga i dowiedz się, jak działają fontanny ogrodowe.

 

Polecane artykuły na blogu:

Recent Posts
Zastosowanie dekoracyjnych lamp solarnychoświetlenie uliczne - komu zgłosić awarie oświetlenia ulicznego