Promieniowanie elektromagnetyczne

 Kategoria Strefa wiedzy

Promieniowaniem nazywa się zjawisko wysyłania lub przenoszenia energii przez fale elektromagnetyczne.

Wyróżnia się promieniowania:

  • temperaturowe (np. żarówka pierwszego szeregu),
  • wyładowcze (np. świetlówka) ,
  • elektroluminescencyjne (dioda LED).

W praktyce najczęściej używa się podziału promieniowania elektromagnetycznego ze względu na zakres fal promieniowania, które wyrażane są w nanometrach – nm.
Wyróżnić można zatem:

a) promieniowanie monochromatyczne – promieniowanie wykorzystujące jedną długość fali. Przykładem takiego promieniowania jest lampa sodowa niskoprężna promieniująca światło w granicach 590nm,

b) promieniowanie heterochromatyczne – jest to promieniowanie przenoszące energię na kilku różnych długościach fali np. świetlówka,

c) promieniowanie ciągłe – promieniowanie wykorzystujące cały zakres światła widzialnego w zakresie 380 – 780 nm np. żarówka wolframowa.

 

W technice świetlnej wykorzystuje się promieniowanie z zakresu 380 – 780 nm. Jest to promieniowanie widzialne, które jest dostrzegane przez ludzkie oko. Poniżej tego zakresu występuje promieniowanie ultrafioletowe UV, natomiast powyżej 780 nm występuje promieniowanie podczerwone IR.

Promieniowanie tradycyjnej żarówki obejmuje dużą część zakresu promieniowania podczerwonego, co objawia się wytrwarzaniem dużej ilości ciepła (energia niezamieniona w światło).

Rozkład widmowy przedstawia się na wykresie długości fali w funkcji mocy P. Określa on ilość mocy występującej na danej długości fali.

Na poniższym rysunku przedstawiono widma przykładowych źródeł światła:

Projektując oświetlenie należy pamiętać o odpowiednim doborze źródła światła. Jeżeli rozkład widmowy danego źródła nie posiada długości fali odpowiadających za kolor zielony to źródło to nie nadaje się do podświetlenia roślin. Źródła zawierające ciągłe promieniowanie w zakresie fal odpowiedzialnych za kolor czerwony są często używane do podświetlania wędlin w sklepach, lub warzyw i owoców takich jak pomarańcze, pomidory, czerwone papryki itp.

Źródło:

  • W. Żagan: Podstawy techniki świetlnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
  • A. Rumpel: Projekt inżynierski: Projekt wydajnego energetycznie oświetlenia architektonicznego parku. Politechnika Śląska, Gliwice 2018.
Polecane wpisy